UUTISIA KANADASTA

Kanadan Ontariossa on ministeriö ottanut käyttöön uudet asetukset, koskien outfittereiden järjestämiä
jahteja. Aikaisemmin outfittereiden ottamien metsästäjien määrää ei oltu rajoitettu. Tästä keväästä
alkaen
asia on muuttunut. Rekisteröity outfitter saa ottaa vuodessa enimmillään 30 metsästäjää.
Tämä on aiheuttanut melkoisen kohun ja ärtymyksen ministeriötä kohtaan ja syystä. Ensinnäkin
ilmoitus
annettiin vasta maalis-huhtikuun vaihteessa. Karhun kevätjahti alkoi 15 huhtikuuta.
Outfitterit myyvät jahtipaikat usein jo
edellisenä vuonna, joskus jopa vieläkin aikaisemmin.
Asiakkaat tilaavat lentolippuja ja majoituksia sen mukaan.
Nyt monet outfitterit ( omani mukaan lukien)
joutuvat ilmoittamaan asiakkailleen, etteivät voikaan ottaa tänä
vuonna metsästäjiä vastaan.
Asia on kuitenkin ministeriössä päätetty eikä sille voi mitään.

Tällaisen järjestelyn toivotaan jakavan jahtioikeuksia paremmin ja tasaisemmin outfittereiden kesken.
Kuitenkin näin suurista muutoksista olisi ministeriön pitänyt ilmoittaa vähintään vuotta taikka kahta
aiemmin. Kanadassa on kaikesta huolimatta suhteellisen vähän outfittereitä, joilla on mahdollisuudet
käsitellä kolmeakymmentä asiakasta suurempia ryhmiä. Suurin osa outfittereistä tekee jahtityötä
muun työn ohella, eikä halua eikä kykene ottamaan kymmentä - viittätoista metsästäjää enempää  koko jahtivuonna.
img004_2_edited-1.jpg

                                                     MITÄ TÄMÄ MERKITSEE SUOMALAISILLE

Suomalaisille kuten monen muunkin maan metsästäjille tämä on melkoinen isku. Outfittereiden
asiakkaista suurin osa tulee Yhdysvaltojen puolelta. Osa sieltä tulevista metsästäjistä on ollut
outfitterin asiakas jo vuosien jopa vuosikymmenten ajan. Nyt nämä Amerikkalaiset vievät
suvereenisesti jahtipaikat muilta. Myös lupamääriä on tiukennettu monilla alueilla.
Esim hirven sekä suden kaatolupia on ulkomaalaisen entistä vaikeampaa saada.
Hirven kaatoluvat anotaan ministeriöltä alkuvuodesta. Viimeistään toukokuun lopussa.
Myönteinen tai kielteinen päätös tulee hakijalle yleensä heinäkuun lopulla.
Hirven kaatoluvat ovat kiven alla. Yleensä ryhmää 4 - 6 metsästäjää kohden voi saada enintään
2 - 3 lupaa. Esim. yhden sonnin ja yhden lehmän ja yhden vasan kaatoluvat. poikkeuksia toki on.
Kaatolupien saanti vaihtelee jonkin verran alueista riippuen. Pohjoisiin osiin on aina helpompi
saada lupia, kuin etelän tiheimmin asutetuille alueille. Karhu ja susijahdeissa jokainen
metsästäjä saa aina yhden kaatoluvan.

Suomalaisten metsästäjien on tulevina vuosina erittäin vaikeaa saada jahtipaikkaa Kanadasta.
Hintoihin ja maksukäytäntöihin tämä tulee vaikuttamaan varmasti. Nyt kun metsästäjien määrää
rajoitetaan on outfittereiden korotettava hintoja päästäkseen jollain lailla omilleen. Karhun
kyttipaikkojen etsiminen ja rakentaminen sekä karhujen syöttäminen on varsin kallista.
Samoin susien. Työ vaatii hyvää kalustoa ( maastureita, mönkijöitä ja lumikelkkoja ym.)
Paljon aikaa ja polttoainetta. Tämä uusi käytäntö suosii nyt varakkaimpia, koska heillä on
varaa maksaa jahdistaan korkeampia hintoja ja saada näin paikkoja itselleen ja ystävilleen. 

Suuntaus on erittäin huono ja aika näyttää mitä se tulee merkitsemään esim. karhukannoille.
Kaatomäärät kun tulevat laskemaan rajusti. Karhukanta monilla alueilla Kanadassa on jo nyt
äärirajoilla ja karhujen tekemät vahingot kiinteistöille ja omaisuudelle kasvavat vuosi vuodelta.
Myös kannibalismi lisääntyy karhujen kesken rajusti. Ihmistä kohtaan karhun tuntema luontainen
pelko heikkenee, kun karhut joutuvat yhä useammin ihmisen kanssa kosketuksiin.
Ylisuuri kanta lisää myös karhujen perinnöllisiä sairauksia.

Voimme vain toivoa, että tämä on yksi näistä ministeriön hätäisistä päätöksistä, jotka kääntyvät sitä
itseään vastaan.  Hassuinta tässä päätöksessä on se seikka, että Ontario sallii tästä keväästä alkaen 
jälleen karhujen kevät metsästyksen. Paine tämän asian suhteen ministeriötä kohtaan on ollut kova.
Ontario on lähes ainoana provinssina kieltänyt karhujen kevätmetsästyksen viimeisen parinkymmenen
vuoden ajan. Ja Ontarion provinssissa on maan tihein mustakarhukanta. Tästä syystä uusi asetus
haiskahtaa. Juuri kun metsästäjät ehtivät iloita kevätjahdin aloittamisesta uudelleen, ministeriö löi
pöytään uuden säännön. Uusi asetus vei tehokkaasti pohjan kevätjahdin eduista. Mustakarhukantaa
tulisi vähentää tehokkaasti, jotta kanta säilyisi terveenä ja sopivan kokoisena muuta luontoa silmällä-
pitäen. Ja toki pitää huomioida metsästyksen valtion kassaan tuomat varat. Luonnollisesti, kuten
tällaisisssa tapauksissa yleensä tapahtuu, ei yrittäjiltä sen paremmin, kuin metsästäjiltäkään
asiaa tai mielipidettä kyselty.

The Greatest Adventure Club järjestää ja organisoi metsästys - kalastus - ja luontoretkiä Kanadassa.
Meillä on useiden vuosien yhteistyön ansiosta ainakin vielä toistaiseksi mahdollisuus ottaa vastaan
myös suomalaisia asiakkaita. Määrä on tosin rajoitettu ja paikkoja rajoitetusti.
Toivomme, ettei tämä tilanne muuttuisi ja saisimme jatkossakin nähdä suomalaisia Kanadan
erä - ja luontopoluilla.

Paul Palmu