Aselupien puolesta ja vastaan

Aseiden puolesta ja aseita vastaan

Suomi on aina näyttänyt mallia ja ollut edelläkävijä, kun on ollut kysymys metsästyksestä tai aseiden hallussapidosta ja niiden hankinnasta. Metsästystutkinto otettiin meillä käyttöön ensimmäisenä maana Euroopassa, vaatimuksena metsästyskortin myöntämiselle. Olemme monessa suhteessa, ehkä Euroopan edistynein ja nykyaikaisin maa, mitä metsästykseen ja aseisiin tulee. Viime aikojen ikävät tapahtumat ovat edesauttaneet ”mopoa” karkaamaan päättäjien käsistä. Kun Konginkankaalla sattui kaikkia meitä järkyttänyt bussin ja rekan yhteentörmäys, oli osa ministereistä jo ajamassa rekkoihin rajoitinta, joka olisi säätänyt rekan enimmäisnopeudeksi 70 tai korkeintaan 80 kilometriä tunnissa. Hyvänen aika, millaiset jonot teillemme olisikaan muodostuneet. Kukaan kiireinen liikemies tai kotiäiti, lapsia päivähoidosta hakiessaan, ei olisi suostunut matelemaan yhdenkään rekan perässä. Ohituskolarit ja onnettomuudet olisivat räjähtäneet käsiin. Liikennemäärien yhä kasvaessa, on selvää, kaikista varotoimista huolimatta, että silloin tällöin rysähtää. Asialle ei voida mitään, ellei autoja poisteta kokonaan liikenteestä. Lentokoneita putoaa ja laivoja uppoaa, ikävä kyllä se vain on niin. Onnettomuuksien minimointi ja ennalta ehkäisy ovat ne avainsanat. Tyystin niitä ei voida koskaan välttää, koska osatekijänä on aina ihminen. Nyt on sattunut (tilastollisesti) useita järkyttäviä asevälikohtauksia, suhteellisen lyhyen ajan sisällä, jotka ovat saaneet nämä samaiset tahot hyökkäämään tämän uuden ”vihollisen” kimppuun. Metsästyksellä on hyvin syvälle kulttuuriimme yltävät juuret, se on osa meitä ja historiaamme. Ampumaharrastus, yhdistettynä luontoon ja eränkäyntiin on yksi hienoimpia liikunnan muotoja. Aseiden hallussapito ja lupien myöntäminen on ollut yksi osa maamme puolustusta. Rakas isänmaamme on harvaan asuttua, eikä meillä ole mieslukumäärältään sellaista armeijaa, jolla voisimme pörhistellä. Kuitenkin meillä on kansa, joka on mobilisoitavissa hyvinkin nopeasti. Kansa, jonka miehet ovat loistavia eränkävijöitä ja erinomaisia ampujia. Tällaista kansaa tai maata, on vieraan vallan vaikeaa, niin miehittää, kuin hallitakin. Armeijaamme ajatellen, nykyinen suuntaus on hirvittävä. Hallituksemme haluaa lopettaa kaikki pienet hajallaan olevat varuskunnat kannattamattomina (voi pyhä Sylvi) ja keskittää puolustusvoimiemme tehtävät muutamaan suureen varuskuntaan. Muutamalla hyvin suunnatulla ohjuksella, mahdollinen vihollinen pääsee kerralla eroon koko armeijastamme.     poliisi20puukko20iso_1.jpg
Aseiden täysikieltoa ajavat tahot, ovat niitä henkilöitä ja järjestöjä, jotka uskovat toisen posken kääntämiseen ja naiviin idealismiin, tai sitten he ovat arveluttavasti suuntautuneita. Kysymys kuuluukin, kuinka saada tämä hieno ajatus rikollisten ja mahdollisten maatamme uhkaavien tahojen tietoisuuteen. Kun ei kotiaan pysty puolustamaan millään tavoin, koittaa rikollisille kulta-ajat. Tuskin kukaan hakee poliisilta lupaa aseen ostoon, koska pitäisi ryöstää pankki tai murtautua muutamiin taloihin. Aina on ollut ja tulee olemaan tahoja, joiden selkäranka ei kestä tarttua todellisiin ongelmiin, vaan heidän luonteensa kuvaan kuuluu kytätä niitä epäkohtia, joista mahdollisesti saisi pisteitä eduskuntatyötä silmälläpitäen, vaarantamatta itseään. Idealismia, juuri sitä. Aseita ei maailmasta kyetä poistamaan, koska asekauppa on yksi eri hallitusten tuottoisimmista liiketoimista. Yksityisiltä henkilöiltä voitaisiin toki kerätä aseet pois, mutta vaikutus väkivaltaan jäisi olemattomaksi. Yksi maamme puolustuksen tukipilareista murenisi tyystin. Rikolliset voisivat toimia entistä varomattomammin, poliisin voimavarat eivät riitä edes nykyisellään turvaamaaan kansalaisia. Luvallinen ampuma-ase, rikosten tekovälineenä, on pääosassa muutamissa prosenteissa rikoksista. Ensin tulisi ehdottomasti kieltää puukot ja muut teräaseet sekä kirveet ja vasarat . Alkoholi on osallisena valtaosassa rikoksia, sen haittavaikutukset yhteiskunnalle ovat tuhatkertaiset ampuma-aseisiin verrattuna, miksi ei alkoholia kielletä. Kuten jo mainitsin, syystä, että päättäjät haluavat pysytellä turvallisella maaperällä. Alkoholi on valtiolle liian kukoistava business, jotta siihen voitaisiin puuttua. Tupakka kiellettiin lähes tyystin, se ei kasva kotimaassamme. En kuitenkaan koskaan ole lukenut, että joku olisi tupakantuskissaan tappanut perheensä tai ajanut ihmisten päälle jne.. Kuitenkin, joka päivä luen juuri tuollaisia uutisia päivälehdistä. Tapahtumista, jotka ovat alkoholin aiheuttamia, tahi alkoholi on ollut pää/osasyy tapahtumille. Tupakka oli uhrattavissa, mutta alkoholi ei ole.

Kaksinaismoralismia ja turvallista sellaista. Velkakierteeseen ja yhteiskunnan tuen ja turvan ulkopuolelle ajautuminen ja ajaminen, on yksi yhteiskuntamme heikkouksista.

Yhtä kaikki

Aselupien myöntämiseen tulee toki kiinnittää yhä enemmän huomiota, kuten jo tehdäänkin. Rikosrekisterimerkinnän tulee olla yksi niistä perusteista, joilla lupa voidaan evätä. Luvan hakija voitaisiin myös velvoittaa hankkimaan vaikkapa pari ”takuumiestä”, jotka todistavat ko henkilön luotettavuuden ja harrastustoiminnan jne, keinoja on monia. Erinomaista harrastusta ei tarvitse tuhota. Väliaikaiset luvat ovat porsaanreikä, jonne osa päättäjistä putoaa. Mikäli aseita taas halutaan valtiolle esim, perinnönjaon yhteydessä, on väärin ja epäoikeudenmukaista, että ne voidaan pakkolunastaa valtiolle. Nehän ovat perillisten omaisuutta. Nyt tuleekin kiireesti säätää laki, joka velvoittaa valtion lunastamaan mahdolliset perittävät aseet niiden käyvästä arvosta. Näin toiminnalla olisi moraalinen oikeus takanaan. Valtion ei tarvitsisi varastaa aseita. Samoin tulisi toimia yleensäkin aseita takavarikoitaessa tai mikäli joku haluaa luopua aseestaan, eikä löydä sille ostajaa. Aseita voisi kertyä poliisille melkoinen määrä ja vieläpä laillisesti.

Nyt maailman rauhaa uhkaa Venäjä, jälleen kerran. Kansalaiset ovat syystä huolissaan. Rikollisille on jo annettu kaikki mahdollinen. Puuttuu enää laki joka velvoittaa jättämään ovet lukitsematta. Kansan riisuminen aseista juontaa toiseen maailman sotaan. Tämän päivän maailmassa pelätään, että kansalaiset eivät yhtäkkiä hyväksykään kaiken maailman sääntöjä, vaan nousevat vastustamaan niitä. Aseistettu kansa on vaarallinen. En vastusta sitä, että aseluvat pannaan vielä tarkempaan syyniin, mutta, mutta.. Tehdään se sitten kun rikolliset ovat ensin luopuneet aseista. Kun hallituksemme voi näyttää toteen, ettei yhdelläkään rikollisella ole yhtään luvatonta asetta. Sen jälkeen voimme neuvotella asiasta. Ennen sitä, ei ikinä.

Kaupungeissamme ja kylillämme on aivan riittävästi nuoria, joilla ei ole harrastuksia, eikä edes mahdollisuuksia harrastuksiin. Ei viedä heiltä sitä osaa kulttuuristamme, joka on isiltä perittyä ja jolla on ollut tärkeä osa kotoisen suomenniememme asuttamisessa ja sitä kautta maamme historiassa. Jokaisella kansalaisella tulee myös olla mahdollisuus puolustaa, niin kotiaan, itseään, kuin rakkaitaankin. Se on perustuslaillinen oikeutemme, ainakin sen tulisi olla sitä. Poliisin voimavaroja on vähennetty rajusti ja vähennetään jatkuvasti. Kansalaisilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus elää ja kasvattaa lapsiaan turvallisessa yhteiskunnassa. Pelkäämättä pahoinpitelyjä, raiskauksia, ryöstöjä, murtoja jne. Oikeus elää ilman huolta pihalla leikkivästä lapsestaan tai lapsistaan. Oikeus kävellä iltaisin kaupungin kaduilla, vailla pelkoa ryöstäjistä . Kuka ministereistämme tai kansanedustajistamme kykenee antamaan nämä takuut meille ? Kenties juuri he, jotka haluavat aseet pois yhteiskunnastamme. He, jotka haluavat riisua maamme aseista ja viedä meiltä oikeuden puolustaa kotiamme ja rakkaitamme. He, jotka haluavat tehdä isänmaastamme helposti valloitettavan ja puolustuskyvyttömän maan. Keitähän he ovat ?

Teksti ja kuva: Paul Palmu

 

INFOA aseista ja luvista

Seuran tai yhdistyksen jäsenyys, peruskurssi ( Poliisin aina vaatima, laittomasti )

Yhdistymisvapauden nojalla ei voida edellyttää jäsenyyttä. Hakijalta edellytetään kuitenkin, että hän antaa harrastuksestaan luotettavan selvityksen. Metsästyslaissa on asiasta selvä säännös.

Poliisilla on oikeus selvittää salassapitovelvollisuuden estämättä hakijan terveydentilaa, päihteiden käyttöä ja väkivaltaisuutta. Hakija voi myös olla velvollinen antamaan itsestään tarvittavia tietoja, jotta sopivuuskysymystä voidaan arvioida.

Kuolinpesään kuuluvat aseet

Kuuden kuukauden kuluessa luvanhaltijan kuolemasta tulee sen, jonka hallussa kuolinpesä on, hankkia näille joko lupa tai luovutettava ne pois, huolehdittava deaktivoinnista tai luovutettava ne poliisille. ( HUOM; ilmaiseksi, oli ase kallis taikka ei ) Esim. satatuhatta maksava laatuase. Pitäisi antaa poliisille ilmaiseksi, jotta joku konstaapeli liittää aseen omaan asekaappiinsa.

Säilyttäminen

Ampuma-ase tulee säilyttää lukitussa paikassa tai muuten lukittuna taikka siten, että ampuma-aseeseen kuuluvaa aseen osaa säilytetään erillään. Mikäli niitä säilytetään erillään, ne eivät saa olla säilytettynä paikassa, josta ne ovat helposti anastettavissa.

Turvakaappi

Turvakaappi voidaan vaatia luvanhaltijalta, jolla on säilytettävänään erityisen vaarallinen ampuma-ase tai yhteensä enemmän kuin viisi (siis 6) pistoolia, revolveria, itse lataavalla kertatulella toimivaa kivääriä tai muuta ampuma-asetta (sisäasiainministeriön asetuksen (163/2002) mukainen lukittu turvakaappi). Vaihtoehtoisesti säilytys voidaan hyväksyä myös poliisilaitoksen hyväksymässä säilytystilassa (edellyttää siis tarkastusta). Turvakaappi ei siten ole pakollinen säilytyspaikka.

Siirtymäsäännöksen mukaan turvakaappi tulee hankkia kahden vuoden kuluessa lain voimaan tulosta eli viimeistään 01.03.2004. Poliisilla ei ole oikeutta tulla tarkastamaan onko kaappia vai ei, mikäli henkilöä ei samalla epäillä rikosepäilyn vuoksi.

Sisäasiainministeriön asetus (163/2002), turvakaapin vaatimus: Täyttää standardin SFS 5870 tai sitä vastaavan EU- tason vaatimukset. Turvakaappi, joka painaa alle 150 kg, on ankkuroitava seinään tai lattiaan asennusohjeiden mukaisesti.

 

Yleisellä paikalla kuljettaminen

Asetta saa yleisellä paikalla sekä tiloissa, joihin yleisöllä on pääsy kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa ja vain hyväksyttävän syyn nojalla. Hyväksyttävä syy on, että asetta viedään ampumaradalle tai korjattavaksi. Kuljettaminen ulkomaille; Kilpailukutsu (ja muut kilpailun järjestäjän antamat asiakirjat, jotka todistavat hyväksyttävästä syystä).

 

Kuljetus eri ajoneuvoissa

Moottoriajoneuvossa kuljettaminen (esim. oma auto)

Aseen kuljettaminen sallittu vain lataamattomana suojuksessa tai sijoitettuna suojattuun tilaan ja vain hyväksyttävän syyn nojalla. Metsästyslaissa on lisäksi omat säännökset. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki, VAK-laki (719/1994), velvoittaa pakkaamaan ja säilyttämään mm. patruunat siten, että kenenkään turvallisuus ei vaarannu. Ne tulee siis pakata asianmukaisesti suojattuun tilaan. Valtioneuvoston asetus, vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002) ja rautatiellä (195/2002). Asetuksen nojalla 28 §, matkatavarat (VAK) saa kuljettaa vain ministeriön (Liikenne- ja viestintäministeriö) asetuksessa tarkoitettuja pieniä määriä (Luokka 1.4 S, tehdastestattu patruuna, suurin määrä on 20 kg netto (ruutimäärä, eli esim. 4 hengen autossa voi olla yhteensä 60.000 kpl) ja itse ladattu (ei laboratoriotestattu luokka 1.1, enintään 1 kg (ruutimäärä eli itse ladattuja enintään 3.000 kpl). Edellä sanottu asetus koskee myös satama-alueella ja lentopaikalla suoritettavia kuljetuksia, (kts. kuitenkin, mitä lentomatkoista on erikseen sanottu, samoin Merilain säännökset

Lentokoneessa kuljettaminen (IATA:n ja ICAO:n ohjeet)

Lentoyhtiöillä on omat määräyksensä, koskien mm. aseita ja patruunoita. Nämä perustuvat IATA:n (kansainvälisen lentokuljetusjärjestön kuljetusohjeisiin, Dangerous Goods Regulations Manual). Ohjeet uusitaan tarvittaessa. Ole yhteydessä ennen matkaa hyvissä ajoin lentoyhtiöön. Finnairin nykyiset ohjeet ovat: Pyydettävä etukäteen lupa aseiden ja patruunoiden kuljetukseen. Nämä pitää pakata hyvin ja kuljettaa vain ruumassa. Aseen pitää olla lataamaton ja patruunoita saa olla enintään 5 kg /bruttopaino matkustajaa kohden. Ase ja patruunat eri laukuissa, ase omassa laukussa, matkalaukun sisällä. Huomioi myös, että kentällä pitää ehkä olla tavanomaista aikaisemmin. (Erityisenä asiana voidaan todeta, että lentoaseman turvalaitteet voivat hälyttää, jos yrität viedä matkustamoon mm. ratalaukkua, jossa on esim. ruutijäämiä). Lentoyhtiö Ryanair ei hyväksy kuljetettavaksi aseita lainkaan. Eri yhtiöillä on omia määräyksiään.

Laivassa kuljettaminen (Merilaki 15:5)

Sääntöjen nojalla matkustajan pitää ilmoittaa perämiehelle tai lastausta suorittavalle valvojalle aseista ja patruunoista (myös autossa olevista). Matkustajalla saa olla enintään 50 kappaletta patruunoita, ilman ilmoitusta asiasta. Käytännössä laivayhtiöt hyväksyvät tavaroiden säilytyksen autokannella tavanomaiseen tapaan. Aseen toki voi viedä ja jättää halutessaan infoon eli purserin toimistoon, jossa on kassakaappi. Hyttiin niitä ei saa viedä. Rahdinottajalla on oikeus kieltää matkustajaa ottamasta mukaan matkatavaraa, joka voi tuottaa vaaraa tai olennaista haittaa henkilölle tai omaisuudelle. Jos sellaista matkatavaraa on tuotu alukseen rahdinottajan tietämättä sen ominaisuuksista, rahdinottaja voi olosuhteiden mukaan viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää tavaran ilman vahingonkorvausta. Sama on voimassa, jos sen jälkeen kun matkatavara on otettu alukseen rahdinottajan ollessa tietoinen sen ominaisuuksista, sen havaitaan tuottavan sellaista vaaraa tai olennaista haittaa henkilölle tai omaisuudelle, ettei sen aluksessa pitäminen ole puolustettavissa. Jos matkatavarasta on aiheutunut vahinkoa rahdinottajalle tai alukselle, matkustaja on korvausvelvollinen, jos hän tai joku hänen vastuullaan toimiva on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon.
Kuten edellä sanotusta ilmenee, määräykset on annettu eri aikoina ja eri tahojen toimesta, yhtenäinen turvallisuusnäkökohta ei ole vaikuttanut asiaan. Tästä syystä Turvallisen Ampujan on syytä noudattaa erityistä huolellisuutta mm. patruunoiden pakkaamisessa turvallisella tavalla (tehdaspakkaus tai vastaava).

 

Lupien raukeaminen tai peruuttaminen

Hallussapitolupa päättyy mm. myytäessä ase, luvanhaltijan kuollessa, tehtäessä ase toimintakunnottomaksi, huoltajan peruessa suostumuksen. Lupa myös voidaan perua, jos ase tai aseen osa on varastettu tai kadonnut. Tässä sanotut asiat koskevat toki myös esim. seuran asevastaavaa henkilöä. Lupaviranomainen voi myös antaa epävirallisen huomautuksen laiminlyönnin johdosta, moitittavuudeltaan merkittävässä tapauksessa voidaan antaa varoitus. Kaikkein raskain on toki lupien peruuttaminen. Luvan peruuttaminen merkitsee samalla myös kaikkien lupien peruuttamista. Lupa voidaan peruuttaa seuraavista syistä: Väkivaltaisesti tehty rikos,(paitsi lievä pahoinpitely) huumausainerikokset ja muut toisten terveyttä tai omaisuutta uhkaavat tahalliset rikokset aiheuttavat lupien peruuttamisen. Kuitenkaan vähäiset liikenne- tai omaisuusrikokset eivät sinänsä tarkoita lupien menettämistä. Selvää on, että ampuma-asetta käyttäen tehdyt rikokset, vahingonteot sekä syyllistyminen metsästyslain nojalla metsästysrikokseen tarkoittaa samalla lupien peruuttamista. Päätös voi perustua yksittäiseen asiaan tai kokonaisvaltaisesti arvioiden katsoen, että elämäntapa on ongelmallinen riittävässä laajuudessa, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta. Lupien saaminen uudestaan takaisin on toki mahdollista, mutta yksiselitteistä se ei ole.

Menettelytapasäännökset poliisin toimesta

Haltuunotto tarkoittaa luvan peruuttamista ja sen nojalla aseiden haltuunottoa. Väliaikainen haltuunotto tarkoittaa poliisin välitöntä toimintaa, jos on ilmeistä, että lupa tullaan peruuttamaan. Tilanne on verrattavissa pakkokeinolain sallimaan toimintaan. Epäiltäessä luvatonta hallussapitoa voidaan lain nojalla suorittaa kotietsintä taikka ajoneuvon tarkastus. Tämä perustuu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edellyttämiin näkökohtiin. Useimmiten tultaneen menetetyn luvan vuoksi aseet myymään asealan elinkeinonharjoittajan välityksellä. Taustalla on ajatus, että ei ole syytä aiheuttaa tarpeetonta taloudellista menetystä.  Tätä ei yleensä käytetä, vaan poliisi myy aseet omissa huutokaupoissaan, selvittämättä aseen todellista arvoa. Toisaalta, kun kysymys on rikoksista tai rikkomuksista, voi menettämisseuraamus olla myös arvon menetys valtiolle joko esineenä tai sen arvona. Sisäasiainministeriön asetus (1100/2003) valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä. Asetuksella on kumottu sisäasianministeriön päätös (1202/601/86).

Huolellisuusvelvollisuus

Huolellisuusvelvollisuuden laiminlyönti (säilytys, kuljetus ja lainaaminen ym.) voi jo yksin merkitä lupien peruuttamista.

 

Euroopan ampuma-asepassi

Tällä tarkoitetaan todistusta siitä, että kyseillä henkilöllä tai yhteisöllä on passissa mainittuihin aseisiin kotimaassaan hallussapitolupa tai rinnakkaislupa. Sen voimassaoloaika on joko viisi tai kymmenen vuotta, vastaten kuitenkin lupien voimassaoloaikaa. Aseen vieminen toiseen valtioon edellyttää lisäksi luotettavaa selvitystä ampumaurheilu- tai metsästystapahtumasta. EU - asedirektiivi on tavallaan minimilainsäädäntöä. Jokaisella maalla on oikeus laatia tiukempia säädöksiä omassa maassaan. Tästä syystä on syytä kysyä ko. maan lähetystöstä tarkempia ohjeita ennen matkustamista. Pohjoismaiden (Norja, Ruotsi Suomi ja Tanska) välillä ei tarvita sanottua passia. Asianomaisen maan lainsäädännön nojalla saadaan tuoda ja viedä laillisiin tapahtumiin aseet ja niissä käytettävät patruunat. Valvontaa asian johdosta ei ole, mutta laissa annetaan aikaa siirtämiseen (eli oleskeluun maassa) kolme kuukautta. Viranomaisilla on kuitenkin oikeus tehdä tarvittaessa tarkastuksia ja vaatia selvityksiä. Erittäin suositeltavaa on, että oli kysymyksessä sitten joko Pohjoismaa, EU- maa tai ei, ilmoittaa aina maahan tullessa tulliviranomaiselle, että matkatavaroiden mukana on ase ja saada siitä joku asiakirja (tuontilupa), että on ilmoittanut aseen (vaikkapa vain ryöstön tai varkauden varalle). Kyseinen asiakirja tulee sitten esittää maasta poistuttaessa. Viranomaisten tietämys ja tulkinnat asioista voivat vaihdella hyvinkin paljon.

 

Rangaistusseuraamukset

Ampuma-aserikos

Joka tämän lain vastaisesti tahallaan

1) Siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kautta kuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia 2) Kaupallisessa tarkoituksessa korjaa tai muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan, pitää ampumarataa taikka kouluttaa ampuma-aseiden käyttöön 3) Lainaa ampuma-aseen tai aseen osan sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon 4) Kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle säädetyn tiedoston pitämisen 5) Laiminlyö velvollisuutensa (110 §) tarkastuttaa myyntiä varten säädetyt esineet 6) Laiminlyö velvollisuutensa tarkastuttaa ampumakelvottomaksi (deaktivoitu) tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa;

On tuomittava ampuma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Sanottujen kohtien osalta myös yritys on rangaistava.

Törkeä ampuma-aserikos

Jos ampuma-aserikoksessa

1) Rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka suuri määrä ampuma-aseita tai aseen osia 2) Rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä taikka 3) Rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja rikos on kokonaisuudessaan arvostellen törkeä;

Rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ampuma-aserikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Sanottujen kohtien osalta myös yritys on rangaistava.

Ampuma-aserikkomus

Jos ampuma-aserikos, huomioon ottaen rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen;

Rikoksentekijä on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sakkoon.

Ampuma-aserikkomuksesta;

On tuomittava myös se, joka tämän ampuma-aselain vastaisesti tahallaan

1) Laiminlyö asealan elinkeinoluvan tekemisen, konkurssi-ilmoituksen tai kuolinpesän ilmoituksen, ampuma-aseen tai aseen osan luovutusilmoituksen, ampuma-aseen tai aseen osan, lupatodistuksen tai Euroopan asepassin kadottamis- / anastamisilmoituksen tekemisen 2) Laiminlyö asealan elinkeinonharjoittajan säilytysilmoituksen tekemisen, asekeräilijän säilytysilmoituksen tekemisen 3) Laiminlyö hallussapitoluvan hakemisen määräajassa 4) Laiminlyö asekeräilijän säilytystilojen muutosilmoituksen, tiedoston pitämisen 5) Laiminlyö hankkimistodistuksen / valmistamistodistuksen esittämisen tai hankkimisluvan palauttamisen tai hallussapitoluvan palauttamisen, jättää palauttamatta deaktivoidun ampuma-aseen tai aseen osan lupatodistuksen tai jättää esittämättä tai luovuttamatta säädetyn velvollisuutensa mukaisesti Euroopan asepassin, 74 §:n kohdissa, jättää luovuttamatta asealan elinkeinoluvan, hankkimis- tai hallussapitoluvan, suostumuksen lakkaamisen poliisille 6) Laiminlyö aseen osan ilmoittamisen ja esittämisen poliisille 7) Laiminlyö valvontavelvollisuutensa annettuaan ampuma-aseen ns. valvotussa käytössä 8) Säilyttää ampuma-asetta tai aseen osaa taikka kantaa tai kuljettaa ampuma-asetta lain vastaisesti 9) Laiminlyö kuolinpesän velvollisuudet, laiminlyö deaktivoidun ampuma-aseen  tai aseen osan esittämisen poliisille 10) Laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa yksityisen valmistusluvan nojalla tehty ampuma-ase poliisilla 11) Laiminlyö velvollisuuden esittää lupatodistus tai Euroopan asepassi ja ampuma-ase, aseen osa, patruunat tai erityisen vaaralliset ammukset pyynnöstä poliisille, rajavartio- tai tulliviranomaiselle.